Pri študovaní na strednej škole, by každý mladý študent mal aspoň tušiť čo by v živote chcel robiť, čím sa zaoberať a ako zarábať peniaze. N a Slovensku máme školy, po ktorých žiaci priamo nastupujú do zamestnania. Potom sú takí, ktorí vedia, že chcú byť lekárom či učiteľom a vysoká škola je pre nich nutnosťou. Ale čoraz väčšia časť študentov pokračuje v štúdiu aj na univerzite a to najmä z toho dôvodu, že nie sú rozhodnutí o svojom ďalšom pôsobení a pokračovaním na výške tak získajú roky naviac, kedy si ešte môžu užívať bezstarostný život za peniaze svojich rodičov. Vysoká škola ponúka výhody, ale samozrejme aj zlý príklad pre teenagerov. Internáty ďaleko od domova im poskytujú možnosť narábať so svojím voľným časom ako uznajú sami za vhodné. No svetlou stránkou univerzít je možnosť vycestovať do zahraničia.

univerzita
 
Erasmus                      Počas štúdia sa pre študentov otvára výborná príležitosť vycestovať do nejakej zahraničnej krajiny, s ktorou škola spolupracuje. Ide o pobyt v trvaní troch mesiacov, pol roka alebo pre vytrvalcov ponúkajú aj celý rok. Princípom je študovanie rovnakého oboru na univerzite v inej krajine. Výhodou je najmä spoznanie novej kultúry a to z veľmi blízkych zdrojov. Väčšina preferuje ubytovanie v hosťovskej rodine a sú tak v priamom kontakte s miestnymi obyvateľmi. V zahraničí tiež absolvujete skúšky ako bežní študent.

new york
 
Work and Travel         Na vysokej škole sa vám otvárajú brány do sveta aj vďaka programu Work and Travel. Ide o brigády cez letné prázdniny, kedy máte možnosť vycestovať najmä do Ameriky na 3 až 4 mesiace. Prácu si hľadáte buď sami alebo cez agentúru. Program je zameraný aj na spoznávanie cudzej krajiny, keďže po odpracovaní v reštaurácií, v hoteli či zábavnom parku máte pár týždňov na cestovanie. Podmienkou je znalosť cudzieho jazyka vo väčšine prípadov anglického.