Napíš si všetky kľúčové slová, ktoré chceš obsiahnuť v práci a nehľadaj iba podľa názvu témy. Google Scholar je dobré miesto na nájdenie kvalitných článkov, ale rovnako aj vedecké databázy, ku ktorým má prístup väčšina univerzít cez svoje knižnice. Oplatí sa nájsť aj zborníky z konferencíí, ktoré sa venujú danej oblasti alebo špecializované periodiká. Zisti si odborníkov v danej oblasti a hľadaj podľa mena, určite urobili na danú tému množstvo prednášok, vedeckých článkov a kníh.

Nedaj sa zastrašiť množstvom

Pokiaľ diplomová práca výskum je hotový a pred tebou leží zoznam všetkých zdrojov, ktoré by si chcel použiť, nezúfaj nad množstvom strán, ktoré vidíš. Nemusíš čítať celé knihy, snaž sa vybrať len najdôležitejšie kapitoly. Najlepšie je už pri písaní vedieť, aký citát alebo parafrázu potrebuješ a hľadať cielene. Zdroj môžeš uviesť aj pokiaľ si ho v texte neodcitoval, pokiaľ ti počas štúdia pomohol pochopiť problematiku a spraviť si vlastný názor. Dôležité je neutopiť sa v mori zdrojov a zabudnúť na samotné písanie.