Po celom Slovensku sú rozosiate mestá a dediny, v ktorých sa vyskytujú rôzne typy odvádzania odpadu z domácností. Jedným z nich je kanalizačný systém a Pezinok v tomto smere nie je výnimkou, aj tu je kanalizácia k dispozícii a slúži ako centrálny zdroj odvodu splaškovej vody a fekálií. Keby sme kanalizácie nemali, ako tomu bývalo v stredoveku, mohli by sme sa ako civilizácia dostať do vážnych problémov. Len si spomeňte na epidémie cholery, úplavica, týfusu a moru, boli to desivé obdobia ľudských dejín a práve nerozumné nakladanie s odpadmi k nim prispelo významnou mierou.

umývanie rúk

Problém totiž tkvie v tom, že produkovaný odpad v domácnostiach (aj kdekoľvek inde) je v skutočnosti bakteriálny rozklad organickej hmoty. Baktérií existuje veľké množstvo kmeňov, niektoré sú voči nášmu organizmu priateľské, iné nie sú. Ako príklad by sme mohli uviesť baktérie na pokožke, ktoré napomáhajú udržať jej správne pH, alebo baktérie v hrubom čreve, ktoré sa starajú o rozklad potravy a tvorbu niektorých dôležitých https://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000466513/INFO_PODNIKATELIA_2016.pdf látok a vitamínov.

mestská kanalizácia

Ak však demontujete v kuchyni sifón pri dreze, alebo sa na vás vyvalí odpad zo záchodovej misy, nepríjemný zápach bude signalizovať prítomnosť aj mnohých patogénnych baktérií. Pred nimi sa treba chrániť a starať sa o odvod odpadu do kanalizácie, a následne do čističky odpadových vôd. A teraz si predstavte, že sa vám zanesie doma odpad, a nepôjde to preraziť ani gumovým zvonom. Čo urobíte?

Rozumný človek ihneď zavolá inštalatérsky servis krtkovania v Pezinku. Odborníci dorazia na miesto počas krátkej doby a postarajú sa o to, aby vaša rodina aj ďalší ľudia neochoreli infekčnými chorobami, a neboli v domácnosti zasiahnutí nepríjemným zápachom z fekálií. A viete si predstaviť, keby sme inštalatérov nemali, ako by to v spoločnosti vyzeralo? Možno by sme úplne zmenili spôsob života a jeho priority.