Pripadá vám, že revízia elektrických spotrebičov https://interlogic.sk/index.php/nasa-ponuka/revizia-elektrickych-spotrebicov nemá žiadny význam, pretože predsa výrobcovia sami garantujú kvalitu svojich produktov, a keby tomu tak nebolo, nebolo by ani prípustné ich predávať? Čiastočne máte pravdu, ale aj relatívne nový spotrebič sa môže pokaziť. V hre je totiž takzvaný ľudský faktor. Poznáte film s Jean Paul Belmondom z roku 1985 s názvom „Bezva finta“? V prevleku za klauna sa mu podarilo úspešne vylúpiť kanadskú banku, ale jeho plány sa pokúsil prekaziť práve ľudský faktor, čo je sled neočakávaných udalostí, a ten zasahuje aj pri využívaní elektrických spotrebičov. Mohli by sme si tu niektoré citlivé momenty „ľudského faktora“ pripomenúť:

náradie elektrikára

Nešetrné zaobchádzanie – niektorí ľudia zaobchádza so svojimi spotrebičmi skutočne macošsky. Namiesto opatrného prenášania s nimi lomcujú, pohadzujú a občasnými údermi sa snažia ich sprevádzkovať, ak odmietnu fungovať. Toto sa môže každému z vás vypomstiť.

revízia elektro

Prepálená prívodná šnúra – prívodné šnúry sú Achillovou pätou elektrických spotrebičov, pretože sa dajú ľahko prerezať, prestrihnúť, prepáliť, rozdrviť, priškripnúť alebo nechať prehrýzť zvieratami. Buďte na prívodnej šnúry opatrní a nechajte ich preveriť elektrikárom.

Hrubá sila – predstavte si, že máte doma alebo v zamestnaní v kuchynke mixér na ovocie a orechy. Naplníte ho až po okraj a spustíte chod elektromotora. Lenže ten bude preťažený a vy, namiesto prerušenia práce, operáciu dokončíte hrubou silou, a keď bude po vás niekto mixér používať, môže mu spotrebič vyhorieť pod rukami. Revízny elektrikár tu môže odhaliť napríklad závadu na elektromotore a týmto situáciám včas zabrániť.

Vada materiálu – aj napriek tomu, že elektrické spotrebiče prechádzajú výstupnou kontrolou, môže sa v niektorom z nich objaviť vada materiálu, napríklad v kovových súčiastkach alebo v plaste. V dôsledku týchto skrytých nepríjemností to potom môže kohokoľvek ohroziť na živote alebo spôsobiť požiar.